Royal Backup of Your Bussines

Svaki aktivan poslovni subjekt danas mora poštovati pravila koja diktira tržište i zakonodavstvo. Poduzetnici u šumi brojeva i administracije u svakodnevnom poslovanju trebaju podršku koja će im osigurati pravodobne i točne informacije o financijskom i tržišnom položaju poduzeća, pomoći u planiranju, upravljanju i kontroli poslovanja i oplemeniti poslovne procese kako bi što uspješnije djelovalo u zahtjevnom poslovnom okruženju.

landingo sign
Rhea Savjetovanje specijaliziralo se za pružanje usluga iz spektra financijskog i menadžerskog računovodstva, tekućeg financijskog i poreznog savjetovanje i IT podrške sa željom da svojim klijentima pruži kvalitetnu uslugu u cilju poboljšanja poslovanja i racionalizacije poslovnih procesa.
 • kvalitetna usluga

 • poboljšanje poslovanja

 • racionalizacija poslovnih procesa

Royal Backup of
Your Bussines

Kada zatrebate pro-aktivnu podršku u poslovanju obratite nam se s povjerenjem jer vaši brojevi su nam važni, bit će nam zadovoljstvo odgovoriti na vaš upit i pomoći vam da lakše ostvarite postavljene ciljeve.

Royal Backup of
Your Bussines

Kada zatrebate pro-aktivnu podršku u poslovanju obratite nam se s povjerenjem jer vaši brojevi su nam važni, bit će nam zadovoljstvo odgovoriti na vaš upit i pomoći vam da lakše ostvarite postavljene ciljeve.

Pitajte nas?

Svi uneseni podaci i informacije u ovoj kontakt formi se koriste za slanje e-mail poruke na službene e-mailove.

Rhea Savjetovanje

može vam ponuditi sljedeće usluge

ERP - Enterprise Resource Planning
 • Poslovne aplikacije namijenjene tvrtkama svih veličina i djelatnosti, a služe za planiranje i upravljanje poslovanjem. Često se ERP aplikacije poistovjećuju s knjigovodstvenim softverima, ali, iako imaju elemente knjigovodstvenog softvera, ERP aplikacije su mnogo više od toga.
 • Ovisno o vašim zahtjevima nudimo spektar usluga u okviru uvođenja novog ili poboljšanja trenutnog ERP rješenja kroz cijeli životni ciklus projekta od odabira rješenja, implementacije i edukacije korisnika kako bi zajedno osigurali kvalitetan i optimalan informacijski sustav koji će ispuniti vaša očekivanja i zadovoljiti vaše stvarne potrebe.
 • Svakom klijentu i pripremi projekta pristupamo individualno kako bi željena promjena bila uspješno izvedena, u odabiru i kreiranju rješenja tim Rhea Savjetovanje funkcionira samostalno ili kao dio partnerskog tima.
Knjigovodstvene usluge i usluge tekućeg financijskog savjetovanja
 • Knjigovodstvene usluge obuhvaćaju vođenje poslovnih knjiga za poduzetnike koji spoznaju da s obzirom na gotovo svakodnevne promjene u računovodstvenoj praksi trebaju podršku informiranih i educiranih profesionalnih računovođa koji će efikasno i efektivno popratiti poslovanje poduzeća.
 • Naše usluge vođenja poslovnih knjiga kako bi pružili sveobuhvatnu uslugu uključuju tekuće financijsko savjetovanje i elemente menadžerskog računovodstva jer želimo pružiti potrebnu pro-aktivnu podršku poslovanju društva. Bez obzira da li funkcija računovodstva bila organizirana u društvu ili izvan njega naša usluga ima fokus na razumijevanje poslovnih procesa i obradu dokumentacije koja za rezultat ima izvještaje koji daju kvalitetan i sveobuhvatan prikaz prošlosti, osiguravaju podršku u upravljanju i kontroli tekućeg poslovanja i daju osnovu za planiranje uspješnog poslovanja u budućnosti.

Izrada završnih računa i poreznih prijava
 • Izrada završnih računa i poreznih prijava dio je naših knjigovodstvenih usluga, međutim možete nas angažirati kako bi vašem timu internih računovođa pomogli prikupiti, razvrstati i objediniti financijske informacije o poslovanju u financijske izvještaje.

Pregled računovodstvenih evidencija i priprema za eksterni nadzor
 • Pregled računovodstvenih evidencija usluga je koju smo prvenstveno osigurali za mala poduzeća koja nemaju razrađen sustav internih kontrola. Metodološki postupci koji se u pregledu primjenjuju omogućuje sagledavanje cjelokupne slike poslovanja i usmjereni su prvenstveno na razinu uvjerenja da li financijska izvješća daju istinit i fer prikaz imovine, izvora imovine i rezultata odnosno da li se računovodstvene evidencije vode u skladu propisanih standarda izvješćivanja.
 • Priprema za eksterni nadzor usluga je namijenjena postojećim obveznicima revizije, dok najveći „cost-benefit“ imaju poslovni subjekti koji postaju obveznici prvi put. Kako bi se dobro pripremili i osigurali put do pozitivnog mišljenja ovdje smo da vam pomognemo sa usklađivanjem računovodstvenih evidencija kako bi spremno dočekali revizore i poslovanje uskladili sa standardima i regulativom.

Administrativne usluge vezane uz kadrove i obračun plaća
 • Obračun plaća i poreza na dohodak dio je zakonodavstva koji se najčešće mijenja. Kako bi izbjegli rizici koji su vezani uz zahtjevan i promjenjiv proces obračuna dohotka svojom uslugom preuzimamo kompletnu brigu o obračunu plaća i drugih dohodaka naših klijenata.
 • Tajnost je jedan od vodećih razloga zbog kojeg se poslovni subjekti odlučuju za „outsourcing“ obračuna plaća, no osim tajnosti ističemo i sljedeće prednosti naše usluge obračuna plaća: sigurnost, smanjenje troškova, točnost, stalna dostupnost i točnost evidencija.
 • Područje poreza izuzetno je kompleksno i nažalost u poreznom sustavu Republike Hrvatske podložno je čestim promjenama. Većina poduzetnika susreće se s nedoumicama po pitanju Poreza na dohodak, Poreza na dodanu vrijednost i Poreza na dobit, a mi smo tu kako bi svojim znanjem i osigurali našim klijentima usklađenost poslovanja sa poreznim propisima.
 • U okviru svih djelatnosti u mogućnosti smo obavljati ograničeno porezno savjetovanja, a kako bi svojim klijentima pružili cjelovitu uslugu uz vašu suglasnost surađujemo s drugim poreznim, pravnim i financijskim savjetnicima kako bi vam osigurali potrebnu podršku.
 • Ništa nije stalno osim promjene, promjene su danas više nego ikad brze i nameću zahtjev za preciznom odlukom. Smanjen prostor za odlučivanje traži što točniju i precizniju odluku što nas dovodi do nužnosti uređenog sustava koji ništa ne propušta slučaju, koji prati svaki proces, mjeri učinke i alarmira zbog odstupanja. Sustav koji u tome ima nezamjenjivu ulogu je – menadžersko računovodstvo.
 • Menadžersko računovodstvo orijentirano je zadovoljenju informacijskih zahtjeva menadžmenta na svim hijerarhijskim razinama te im omogućava upravljanje troškovima što je jedan od glavnih zadataka svakog menadžera.
 • Zadaci menadžerskog računovodstva su osigurati informacije za postizanje pozitivnog poslovnog rezultata u novim tržišnim uvjetima i omogućiti menadžerima da razumiju što se dogodilo u prošlosti, da kontroliraju sadašnjost i da planiraju budućnost. Može ga se definirati i kao svojevrsnu nadgradnju postojećeg financijskog računovodstva čije podatke, uz sve ostale informacije koje ne moraju biti dokumentirane, koristi. Menadžersko računovodstvo u poduzeću nije zakonska obaveza, pa samim time nije formalizirano i interni izvještaji koji su produkt menadžerskog računovodstva u potpunosti su prilagodljivi internim korisnicima.
 • S obzirom da financijsko računovodstvo najčešće ne osigurava dovoljno informacija za upravljanje tvrtkom jer se obračun radi za poslovni subjekt u cjelini, regulirano je zakonskim propisima i namijenjeno eksternim korisnicima bez obzira na to što zakonom nije propisano, menadžersko računovodstvo poduzećima usmjerenim na kvalitetno upravljanje i odlučivanje predstavlja potrebu a ne opciju jer uvođenjem menadžerskog računovodstva osigurava se i alociranje odgovornosti za troškove i rezultat.
 • Savjetovanje vezano uz uvođenje menadžerskog računovodstva vrlo često dio je implementacije novog ili poboljšanja postojećeg računovodstvenog informacijskog sustava kojim se uz financijsko računovodstvo uvede i menadžerski izvještaji po segmentima poslovanja kojima se povezuje odgovornost pojedinog menadžera s troškovima, prihodima i rezultatom koji kontroliraju što osigurava uspješno poslovanje u modernoj tržišnoj utakmici.
 • Savjetovanje vezano uz menadžersko računovodstvo i naš tim koji daje „on site“ podršku i educira korisnike menadžment informacijskog sustava tijekom uvođenja osigurava značajne uštede u poslovanju, efikasan rad odjela financija, računovodstva i kontrolinga u cilju uspješnog poslovanja.
 • Funkcija CFO (Chief financial officer) ili financijskog direktora u tvrtkama optimizira i odobrava rashode, analizira investicijske mogućnosti, načine financiranja, upravlja likvidnošću i obrtnim kapitalom. Na taj se način smanjuju troškovi financiranja, povećava se konkurentnost i profitabilnost te se omogućuje rast poduzeća.
 • Usluga „direktor financija na određeno vrijeme“ namijenjena je poslovnim subjektima kojima zbog nedovoljnog obujma posla ne bi bilo isplativo imati vlastitog financijskog direktora. Često nemaju sofisticirane financijske izvještaje ni analize o svom poslovanju, dok neki mali poduzetnici nemaju ni adekvatne računovodstvene evidencije koje im osiguravaju ažurne podatke.
 • Također, u praksi se vrlo često susrećemo da poduzetnici ne znaju pročitati financijske izvještaje svojih poduzeća. Većina njih razumije račun dobiti i gubitka, neki razumiju bilančne pozicije no većina ne može objasniti izvještaj o novčanom toku, a naše mišljenje je da od svih izvještaja izvještaj o novčanom toku najvažniji je za svakog poduzetnika jer niti jedan poslovni subjekt nije se zatvorio zbog gubitka nego nedostatka novca.
 • Sve navedeno dovodi nas do sedam razloga zašto je u potpunosti poslovno opravdano za mnoge privatne poslovne subjekte „iznajmiti“ našeg iskusnog financijskog direktora:
 1. Iznajmiti financijskog direktora po potrebi rentabilnije je nego imati nekog na puno radno vrijeme jer većina manjih poslovnih subjekata ne treba usluge financijskog direktora puno radno vrijeme
 2. Financijski direktor pojasnit će vam važnost novca i novčanog tijeka za poslovanje i pomoći vam da predvidite i premostite nedostatak novca u određenom trenutku sustavnim planiranjem
 3. Financijski direktor pomoći će vam da razumijete ključne financijske pokazatelje za vaš posao
 4. Financijski direktor razvit će i postaviti alate kojima ćete pratiti financije pokazatelje i njihovo kretanje što pridonosi uspješnosti poslovanja
 5. Financijski direktor osigurat će da razumijete mogućnosti financiranja vašeg poslovanja i izraditi potrebne izvještaje i simulacije
 6. Financijski direktor pomoći će vam da svoj poslovni subjekt bolje pozicionirate na tržištu danas da bi dobila na vrijednosti u budućnosti ukoliko je želite prodati
 7. Financijski direktor pomoći će vam povećate svoju profitabilnost fokusirajući se na novac i njegove izvore.
 8. Uvođenjem funkcije financijskog direktora tvrtka kreće na put optimizacije svojeg financijskog poslovanja. Budžetiranjem i vrednovanjem budućih novčanih tokova tvrtka može smanjiti neizvjesnost te izbjeći nepotrebne troškove financiranja. Obratite nam se s povjerenjem.
 • Rhea savjetovanje organizira i provodi „in house“ edukacije iz područja financijskog menadžerskog računovodstva. Ovom uslugom željeli smo zaokružiti priču i ostati uz vas tijekom suradnje i/ili nakon završetka projekta.